Rakennusalan palveluita vuodesta 2002 lähtien

Insinööritoimisto Kulmala tarjoaa projektiin vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan tehtäviä. Lisäksi uudiskohteiden ja saneerauskohteiden (taloyhtiöt) rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä pääsuunnittelijan palvelut. 

— VASTAAVA TYÖNJOHTAJA—

Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaallasi toimitaan rakennusluvan, suunnitteluasiakirjojen ja rakentamista koskevien määräysten mukaan. Luvanvarainen rakentaminen tarvitsee aina MRL 122 § mukaisen vastaavan työnjohtajan, eli "vastaavan mestarin".

— RAKENNUSTYÖN VALVOJA —

Rakennusteknisten töiden valvontatehtävät. Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti.

— PÄÄSUUNNITTELU —

Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa rakennushankkeen suunnitelmien yhteensopivuus ja lainmukaisuus. Pääsuunnittelija auttaa rakennusluvan hankkimisessa ja toimii yhteyshenkilönä rakennusvalvontaan päin.

— RAKENNUSSUUNNITTELU —

Uudiskohteiden rakennuslupaan vaadittavien pääpiirustusten tekeminen asiakkaan pohjaluonnoksen perusteella.