Rakennusalan palveluita vuodesta 2002 lähtien

Insinööritoimisto Kulmala tarjoaa niin pienempään kuin isompaankin projektiin vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan tehtäviä. Lisäksi saman katon alta löytyy uudiskohteiden ja saneerauskohteiden (taloyhtiöt) rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä pääsuunnittelijan palvelut. 

— VASTAAVA TYÖNJOHTAJA—

Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaallasi toimitaan rakennusluvan, suunnitteluasiakirjojen ja rakentamista koskevien määräysten mukaan. Luvanvarainen rakentaminen tarvitsee aina MRL 122 § mukaisen vastaavan työnjohtajan, eli "vastaavan mestarin".

— RAKENNUSTYÖN VALVOJA —

Rakennusteknisten töiden valvontatehtävät. Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti.

— PÄÄSUUNNITTELU —

Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa rakennushankkeen suunnitelmien yhteensopivuus ja lainmukaisuus. Pääsuunnittelija auttaa rakennusluvan hankkimisessa ja toimii yhteyshenkilönä rakennusvalvontaan päin.

— RAKENNUSSUUNNITTELU —

Pientalojen rakennuslupaan vaadittavien pääpiirustusten tekeminen asiakkaan pohjaluonnoksen perusteella.

— PERUSTUSSUUNNITTELU —

Uudiskohteiden perustusrakenteiden suunnittelu.