Rakennusalan palveluita vuodesta 2002 lähtien

Insinööritoimisto Kulmala tarjoaa niin pienempään kuin isompaankin projektiin vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan tehtäviä. Lisäksi saman katon alta löytyy pientalojen rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelun sekä pääsuunnittelijan palvelut. 

— VASTAAVA TYÖNJOHTAJA —

Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaallasi toimitaan rakennusluvan, suunnitteluasiakirjojen ja rakentamista koskevien määräysten mukaan. Luvanvarainen rakentaminen tarvitsee aina MRL 122 § mukaisen vastaavan työnjohtajan, eli "vastaavan mestarin".

— RAKENNUSTYÖN VALVOJA —

Rakennusteknisten töiden valvontatehtävät (gryndi- ja RS-kohteet). Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti.

— PÄÄSUUNNITTELU —

Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa rakennushankkeen suunnitelmien yhteensopivuus ja lainmukaisuus. Pääsuunnittelija auttaa rakennusluvan hankkimisessa.

— RAKENNUSSUUNNITTELU —

Pientalojen rakennuslupaan vaadittavien pääpirustusten tekeminen asiakkaan pohjaluonnoksen perusteella.

— RAKENNESUUNNITTELU —

Pientalojen rakenteiden suunnittelu (perustukset, runko, yläpohja).